Webbutik

MENY

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska – fallstudieområde Kungsparken och Skansen Lejonet

Dokumentbeteckning: 2017:173

Detta PM utgör en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska” för Trafikverket. I PM:et presenteras allmänna resultat och reflektioner, en ickemonetär värderingsmodell och resultat från de två fallstudieområden som är infrastrukturnära dvs. Kungsparken och Skansen Lejonet i Göteborg.
Artikelnr: TVD-10933