Webbutik

MENY

Vägverkets rekommendationer avseende placering av mobilmaster intill vägar

Dokumentbeteckning: 2001:110

Kort beskrivning av vad mobilmaster är och Vägverkets förhållningssätt vid lokalisering och utformning av telemaster intill statliga vägar.

Artikelnr: TV11368