Webbutik

MENY

Vägverkets regler för reglering av beläggningsarbeten

Dokumentbeteckning: 2004:159

Dokumentet innehåller regler för avdrag vid beläggningsarbeten, regler för kostnadsreglering av bindemedel och regler för kvantitetskontroll vid beläggningsarbeten. Innehåller ändringsbrev BY 20 A 2005:19151

Ersatt av Vägverkets publikation 2007:103

Reglerna har reviderats av en arbetsgrupp bestående av:
Pereric Westergren, Vägverket, Stev
Bengt Magnusson, Vägverket, Stev
Bo Sandström, Vägverket Region Väst
Bo Svensson, Vägverket Region Väst
Georg Danielsson, Vägverket Region Norr
Göran Eriksson, Vägverket Region Mitt
Håkan Jonsson, Vägverket Region Stockholm
Mats Hemminger, Vägverket Region Skåne
Mats Wendel, Vägverket Region Mälardalen
Nils Eneland, Vägverket Region Sydöst
Thorsten Nordgren, Vägverket Region Väst
Svante Johansson, Travecon HB

Artikelnr: TV11900