Webbutik

MENY

Vägverkets metodbeskrivning för mätning av cykelflöden

Dokumentbeteckning: 2008:48

Denna rapport försöker svara på vilken typ av mätmetod som bör användas för olika ändamål, var utrustningen lämpligen ska placeras och vid vilken tidpunkt, vädrets påverkan samt rekommenderad omfattning på mätningen. Den består av tre delar; en del med sammanfattande rekommendationer, en del med litteraturstudie samt en del med analyser av mätdata för att kunna rekommendera omfattning av mätningar.

Artikelnr: TV15756