Webbutik

MENY

Vägverkets inriktningsdokument för natur, kulturmiljö och friluftsliv i väghållning

Dokumentbeteckning: 2006:164

Skriften beskriver Vägverkets del i Sveriges miljömålsarbete, med avseende på natur, kulturmiljö och friluftsliv och omfattar vägprojekt, drift och underhållsverksamhet samt åtgärdande av natur- och kulturmiljöbrister i befintligt vägnät. Här redovisas Vägverkets gällande inriktningsmål för natur, Kulturmiljö och friluftsliv och förklarar hur målen skall användas i väghållningen på ett sätt som stödjer och underlättar arbetsprocessen.

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.
Artikelnr: TV15363