Webbutik

MENY

Vägtransportsektorns folkhälsoeffekter och kostnader – Redovisning av två delprojekt

Dokumentbeteckning: 2009:03

Vägverket tog 2006 initiativ till ett projekt i samarbete med Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet för att få mer kunskap om vägtransportsektorns folkhälsoeffekter och -kostnader. Det ursprungliga projektet finansierades av Miljömålsrådet och en vidarebearbetning har bekostats av Folkhälsoinstitutet och Vägverket tillsammans.

Artikelnr: TV16077