Webbutik

MENY

Vägtrafikledning

Dokumentbeteckning: 100174

Ansvaret för ett säkert och störningsfritt flöde i trafiken är en av huvuduppgifterna för enheten Trafikservice. Vårt uppdrag är att samla in, bearbeta och vidareförmedla information som påverkar trafikläget, samt att vägleda och styra trafik på det statliga vägnätet. Enhetens rikstäckande trafikledningscentraler är knutpunkter för vår verksamhet.

Artikelnr: TV16294