Webbutik

MENY

Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse : Korttidsmätningar (7 dygn), År 2014 - 2019. Preliminära resultat.

Dokumentbeteckning: 2020:139

Trafikverket har sedan 2002 mätt axellaster och från 2004 redovisat axellaster, bruttovikter och fordonens nedbrytande förmåga på vägnätet på ett flertal platser i landet.

Denna rapport baseras på mätningar genomförda under perioden 2014-2019 som bland annat visar att under 2019 var ca 45 procent av de tunga fordonen, som vägde 35 ton eller mer, överlastade. Överlast av axellaster påskyndar nedbrytningen av vägarna som därmed ger ökad kostnad för vägunderhåll. Bristande regelefterlevnad ger även upphov till snedvriden konkurrens inom transportnäringen. Denna rapport är preliminär då 2019 års formella slutleveranser kvarstår från mätleverantör.
Artikelnr: TVD-62066