Webbutik

MENY

Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse : Korttidsmätningar (7 dygn), År 2014 - 2019. Preliminära resultat.

Dokumentbeteckning: 2020:139

Publikationen är ersatt av publikation 2020:189.
Artikelnr: TVD-62066