Webbutik

MENY

Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider - reglering, utsläpp och effekter

Dokumentbeteckning: 2004:135

Hela problemområdet, direkta och indirekta hälso- och miljöeffekter av utsläpp av kväveoxider och teknisk utveckling för att minska kväveoxidutsläppen från fordon, befinner sig i ett mycket dynamiskt skede, där gammal/befintlig kunskap omprövas och ny kunskap kommer fram kontinuerligt. Syftet med denna kunskapssammanställning är närmare belysa och lämna underlag för att försöka besvara ovanstående frågeställningar. Rapporten kan i tryckt version även beställas från IVL (www.ivl.se, rapport B1597)
Artikelnr: TV11876