Webbutik

MENY

Vägsalt – Inriktning för optimering av nyttor och samtidig minimering av miljöeffekter

Dokumentbeteckning: 2018:210

I denna rapport ges en sammanfattande beskrivning av Trafikverkets strategi och inriktning när det gäller halkbekämpning med vägsalt. Vi lämnar en översiktlig redovisning av nuläget och anger områden där vi har för avsikt att utveckla metoder och kunskap. Rapporten sammanställs av Nationell samordnare vinterväghållning och Nationell samordnare vatten, luft och buller. Den uppdateras årligen.
Artikelnr: TVD-36647