Webbutik

MENY

Vägrenarnas betydelse för vildbin i Storåns dalgån (Marks och Bollebygds kommuner) - med särskild inriktning på väddsandbi och guldsandbi

Dokumentbeteckning: 2010:105

Rapporten redovisar en inventering av vildbin längs vägkanter i Storåns dalgång. Fokus har varit på väddsandbi och guldsandbi, men även andra insekter har noterats. Syftet var att bedöma vägrenarnas betydelse för vildbin i ett landskapsperspektiv. Rapporten visar tydligt på att förekomsten av nyckelarter som åker- och ängsvädd är vittspridda i området och att de aktuella sandbina finns i och är beroende av vägkanterna och dess vegetation. En stor del av väddsandbifynden har gjorts i vägmiljöer.
Artikelnr: TV17205