Webbutik

MENY

Vägprojektet Haningeleden i Huddinge – riktlinjer och studie med metoden att värdera miljökvalitet i verkliga restidsbesparingar

Dokumentbeteckning: 2014:110

I denna rapport presenteras en metod för att monetärt värdera intrångskostnader som uppstår till följd av negativa miljöeffekter som en väg kan ge upphov till. Denna effekt brukar benämnas miljöintrång och har hittills inte kunnat värderas i den samhällsekonomiska kalkylen som alltid tas fram som ett beslutsunderlag vid en väginvestering. Haningeleden i Huddinge kommun är en sedan lång tid tillbaka diskuterad och planerad ny väg där Trafikverket har genomfört en vägutredning. Detta fall används för att illustrera hur en studie med metoden att väga miljöintrång i faktiska restidsbesparingar kan genomföras.
Artikelnr: TV000407