Webbutik

MENY

Vägprojekt i mindre orter - handbok

Dokumentbeteckning: 2007:146

Vid vägprojekt i tätort ska Vägverkets medverkan bidra till en balans mellan de anspråk som finns på vägsystemet. Insatser i tätort ställer krav på dialog och samordning både avseende typer av åtgärder men även avseende finansiering. Dokumentet vänder sig till interna beställare och projektplanerare, projektledare och ämnesspecialister inom Vägverket. Det ska också fungera som information och vägledning till konsulter, länsstyrelsen, kommuner och intresseorganisationer.

Publikationen ersätts delvis av Effektiviserad planläggningsprocess.

Artikelnr: TV000047