Webbutik

MENY

Vägledning för regionala cykelplaner

Dokumentbeteckning: 2013:137
Enligt Trafikverkets strategiska inriktning är en av sex strategiska utmaningar väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna. Ett av målen är att cykel- och gångtrafiken i storstäderna ska öka och vara säkrare. Ett väl fungerande gång- och cykelvägnät är en förutsättning för detta. Trafikverket vill göra det möjligt för allt fler att välja cykeln i stället för bilen vid kortare resor. Framför allt ska fler kunna cykla till och från jobbet eller skolan.  Folkhälsan blir bättre, eftersom cyklister får en naturlig vardagsmotion, och både miljön och framkomligheten vinner på att fler väljer cykel i stället för bil för korta resor.

Artikelnr: TV17591