Webbutik

MENY

Vägledning för regional cykelvägvisning

Dokumentbeteckning: 2015:032

Detta dokument ska fungera som vägledning vid framtagning av regionala cykelvägvisningsplaner (för det statliga vägnätet). Även kommuner kan använda det som stöd, så att vägvisningen blir enhetlig.

Se också Cykelleder för rekreation och turism - klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, publikation 2014:174
Artikelnr: TV000127