Webbutik

MENY

Vägledning för gångplanering - så skapas det gångvänliga samhället

Dokumentbeteckning: 2013:057

Denna vägledning för gångplanering är framtagen inom forskningsprojektet ”Planering och utformning för ett ökat gående – Systematisk förbättring av förutsättning i utemiljö för att färdas till fots”. Projektet har finansierats av Trafikverket och pågått 2010-2013. Målet med projektet har varit att skapa ett kunskapsunderlag som kan bidra till en systematisk förbättring av förutsättningarna för gåendes förflyttningar – och därmed bidra till att få fler personer att välja att färdas till fots oftare och att de gående ska kunna gå säkert och tryggt året runt. I projektet har kartlagts vad som påverkar människors behov och preferenser – både vad gäller själva valet att gå och vilka aspekter i miljön som lockar till gående eller upplevs hindrande/riskfyllda. Även samspelet mellan gående och andra trafikanter (främst cyklister och mopedister) har studerats.

Artikelnr: TV17568