Webbutik

MENY

Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen.

Dokumentbeteckning: 2005:37

Vägledningen är ett hjälpmedel för att genomföra barnkonsekvensanalyser (BKA) i vägplaneringen. Genom att integrera BKA-arbetet i planeringen kan man säkra att hänsyn tas till barns behov och rättigheter samt bidra till att finna anpassade lösningar för barn. Vägledningen bör läsas tillsammans med övriga publikationer om BKA

Artikelnr: TV11983