Webbutik

MENY

Vägkantsvegetation

Dokumentbeteckning: 2001:48

Rapporten presenterar åtta metoder för inventering och uppföljning av vägkantsvegetation. Vilken metod som ska användas till respektive vägkant beror på ambitionsnivå, vilka mål som är uppställda för vägkanten samt vilka skötselrekommendationer som gäller.
Artikelnr: TV14193