Webbutik

MENY

Väginformationskartor

RSS
den 16 april 2019

Nu finns 2019 års väginformationskartor att beställa. Som vanligt är de uppdelade i län, regioner och en Sverigekarta. Läns- och regionkartorna innehåller uppgifter om allmänna vägnätet med bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar, rekommenderade färdvägar för transporter med farligt gods, förbudsvägar och förbudsområden för transporter med farligt gods. Sverigekartan innehåller uppgifter om allmänna vägnätet med bärighetsklasser och framkomlighetsbegränsningar.

Samtliga kartor levereras ihopvikta. Du hittar kartorna här.

Skriv en kommentar