Webbutik

MENY

Vägens kringservice

Dokumentbeteckning: 2007:05

Kringservice är sådan service som ligger utmed vägen och som riktar sig mot vägens trafikanter på ett eller annat sätt. För trafikanter som färdas på vägen är det ofta en självklarhet att den finns, trots det är det ovanligt att planering av exploateringar och markanvändning samordnas av olika kommuner, länsstyrelser eller Vägverket utmed hela sträckor. Syftet med det här examensarbetet är därför att undersöka vilka faktorer som styr etablering av kringservice utmed en väg samt vad Vägverket tillsammans med andra aktörer skulle kunna göra för att påverka kringservicens lokalisering och art och på så vis förbättra servicen.
Artikelnr: TV14125