Webbutik

MENY

Vägen framåt för svenska bilpooler

Dokumentbeteckning: 2013:062

Slutsatserna i denna rapport är att bilpooler är en viktig pusselbit i ett energieffektivt transportsystem och ett av flera verktyg för att uppnå de transportpolitiska målen. Branschen är dock fortfarande relativt ny och består till stor del av många små kooperativa aktörer, vilket gör den sårbar. För branschens fortsatta tillväxt och utveckling är det viktigt att offentliga aktörer underlättar och utifrån sina olika roller stödjer arbetet med bilpooler. Branschen skulle också gynnas av en större samordning, i form av en branschorganisation.

Artikelnr: TV17548