Webbutik

MENY

Vägdikesmassor. Underlagsrapport: miljökaraktärisering och miljörisker vid hantering

Dokumentbeteckning: 2007:102

Underlagsrapport till publikation 2007:101 (Hantering av vägdikesmassor – råd och rekommendationer). Publikationen innehåller kemisk karaktärisering av dikemassor och redovisning av beräkningsmodellen och indata till de miljökriterier som tagits fram.

Artikelnr: TV15485