Webbutik

MENY

Vägdagvattendammar – En undersökning av funktion och reningseffekt

Dokumentbeteckning: 2003:188

Rapporten redovisar resultaten av en undersökning av funktionen hos ett antal vägdagvattendammar beträffande reningseffekt, drift, skötsel samt övrig måluppfyllelse.
Artikelnr: TV11700