Webbutik

MENY

Vägbanemodell för datorstödd utformning av underhållsbeläggningar

Dokumentbeteckning: 1999:100

I publikationen beskrivs en modell för vägbanekartering. Sådan kartering kan utnyttjas som informationsbärare vid beläggningsarbeten och gör att resursbehovet avseende fräsning och / eller fyllningsmassor även vid strikta krav på färdig ytgeometri är kalkylerbart, oavsett om vägförvaltaren avser att själv svara för konstruktiv utformning eller att överlåta detta till en entreprenör. I publikationen redovisas såväl uppbyggnad av vägbanemodell som krav på indata vid tillämpning av datorstödd utformning av underhållsbeläggning.
Artikelnr: TV11142