Webbutik

MENY

Vägavgifter i tätorter - en kunskapsöversikt ur svenskt perspektiv

Dokumentbeteckning: 2002:136

Inprincip överför grupp- och detektorstatus mellan styrapparatsimulatorn och trafiksimulatorn. Till det kommer tryckknappar för GC-trafiken och vissa specialingångar för exempelvis bussdetektering.

Artikelnr: TV11483