Webbutik

MENY

VägAssistans

Dokumentbeteckning: 89369

Notan för ett stillastående fordon som ger upphov till långa köer blir snabbt hög. Den samhällsekonomiska kostnaden för ett stillastående fordon som under rusningstrafik blockerar ett körfält på en stor infartsled beräknas bli 4 000 kronor per minut. En snabb och effektiv insats av VägAssistans spar alltså, helt utan kostnad för den drabbade bilisten, stora pengar för samhället.

Informationsbladet är både på svenska och engelska.

Artikelnr: TV16508