Webbutik

MENY

Vägars och gators utformning - exempelsamling vägmärken, del 2

Dokumentbeteckning: 2012:200

Ersatt av publikation 2015:089 den 26 juni 2015.

Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram nya regler för Vägars och Gators utformning (VGU). Arbetet bygger på hitillsvarande VGU, som också det var dokument som tagits fram gemensamt av SKL och tidigare Vägverket. De nya reglerna är obligatoriska att användas inom Trafikverket. För kommunerna är VGU ett frivilligt och rådgivande dokument.

Artikelnr: TV17358