Webbutik

MENY

Vägar och Gators Utformning - Trafiksäkerhetsgranskning

Dokumentbeteckning: 2012:076

Trafiksäkerhetsgranskning ska införas som en trafiksäkerhetsförbättrande åtgärd på det svenska TEN-vägnätet. Beslut om detta har tagits i alla berörda instanser. TSgranskningen ska ske i de fyra planeringsskedena för väg Förstudie, Vägutredning, Arbetsplan och Drift.

Artikelnr: TV17176