Webbutik

MENY

Vägar och gators utformning. Säker framkomlighet - Preliminära riktlinjer för utformning, reglering och drift

Dokumentbeteckning: 2006:37

Vägar och gators utformning. Säker framkomlighet - Preliminära riktlinjer för utformning, reglering och drift.

Riktlinjerna har upphört att gälla men får fortsätta att tillämpas i de projekt där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2012-11-06 för de projekt där arbetsplan lämnats för fastställelse före 2012-11-06, liksom i de fall då upphandling eller framtagande av arbetsplan påbörjats före 2012-11-06. 
Läs mer på Trafikverkets webbplats

 

Artikelnr: TV16318