Webbutik

MENY

Vägar med tjärhaltig beläggning : inventering av vägar i Västerbottens län

Dokumentbeteckning: 2005:134

Vägtjära har använts som bindemedel i asfaltbeläggningar fram till början av 1970-talet. Många befintliga vägar av ett eller flera äldre beläggningslager med inslag av stenkolstjära. Vägverket Konsult har fått i uppdrag av Vägverket Region Norr att kartlägga förekomsten av tjärhaltiga beläggningar i Västerbottens län.
Artikelnr: TV14043