Webbutik

MENY

Vägar med kulturmiljövärden i Dalsland

Dokumentbeteckning: 2009:36

Rapporten är en presentation av Vägverkets kartläggning och klassificering av vägar med kulturmiljövärde i Dalsland. Rapporten ger även en beskrivning av Dalslands väghistoria fram till och med första halvan av 1900-talet.

Syftet med kartläggningen och klassificeringen har varit att peka ut de mest värdefulla vägsträckorna och ge Vägverket ett underlag för att kunna ta tillvara och utveckla dessa värden i väghållningen.

Artikelnr: TV16263