Webbutik

MENY

Vägar för bättre natur, kulturmiljö och friluftsliv

Dokumentbeteckning: 2006:163

Skriften beskriver strukturen på Vägverkets mål för natur och kulturmiljö, beskriver översiktligt arbetssätt som låter Vägverkets mål användas i väghållningen, samt visar på uppföljningsmetoder som gör det möjligt att kommunicera hur Vägverket bidrar till de svenska miljömålen. Vägverkets miljömålsarbete för natur, kulturmiljö och friluftsliv gäller vägprojekt, drift och underhållsverksamhet samt åtgärdande av natur- och kulturmiljöbrister i befintligt vägnät.

Artikelnr: TV15362