Webbutik

MENY

Vägar är kulturarv

Dokumentbeteckning: 100202

På Trafikverket ansvarar vi för långsiktig planering av transportsystemet. Vi månar om framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö. Vi månar också om vägarna som kulturarv. Vägar är en berättelse från forntid till nutid in i framtiden. De speglar olika tiders samhällsskick. Vi vill bidra till att framtida generationer får lika upplevelserika intryck av sitt resande som vi. Därför arbetar Trafikverket med vägars kulturvärden.
Artikelnr: TV16635