Webbutik

MENY

Väg eller järnväg på min mark - hur får jag ersättning?


Dokumentbeteckning: 100586

Väg eller järnväg på min mark – hur får jag ersättning?
vänder sig specifikt till dem vars mark behöver användas vid ett väg- eller järnvägsbygge. Här berättar vi om hur Trafikverket får tillgång till mark och vilka ersättningar som fastighetsägaren kan få. Vi beskriver när och hur Trafikverket har rätt att ta mark i anspråk, permanent eller tillfälligt. Broschyren är lämplig att dela ut vid samrådsmöten till markägare som är berörda av intrång eller genom utskick i samband med att mark tas i anspråk.

Utgåva 4, november 2020

Fler broschyrer om väg- och järnvägsbyggen:
Nya vägar och järnvägar - så här planerar vi
Vad händer när en väg eller järnväg byggs?
Artikelnr: TV17391