Webbutik

MENY

Väg E6/E20 Skottorp, Laholms kommun. Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:165

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg E6, vid Skottorp i Laholms kommun, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en hög risk för förorening. Rapporten föreslår fördjupade undersökningar följt av installation av täta diken och högkapacitetsräcken.

Författare Lisa Regander, WSP
Artikelnr: TVD-51901