Webbutik

MENY

Väg E6/E20, Mellbystrand, Laholms kommun - Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:160

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg E6/E20 vid Mellbystrand och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en förhöjd risk för förorening. Rapporten föreslår att geologin längs vägsträckan undersöks mer ingående innan eventuella åtgärder vidtas.
Artikelnr: TVD-52188