Webbutik

MENY

Väg E6/E20 Laxvik, Halmstads kommun. Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:161

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg E6/E20 vid Laxvik och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en låg risk för förorening. Rapporten föreslår därför, enligt gällande handbok, att inga förebyggande åtgärder vidtas.
Artikelnr: TVD-52213