Webbutik

MENY

Väg 42, Vårgårda. Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:162

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 42, söder om Vårgårda tätort, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en hög risk för förorening. Rapporten föreslår att täta diken anläggs längs delar av vägsträckan.
Artikelnr: TVD-52218