Webbutik

MENY

Väg 40 Rångedala-Dalsjöfors - Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:166

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 40, vid och söder om Rångedala i Borås kommun, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en hög risk för förorening och föreslår installation av räcke och kantsten längs delar av sträckan.
Artikelnr: TVD-52462