Webbutik

MENY

Väg 40 Landvetter - Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:159

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 40, i och öster om Landvetter samhälle, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en viss risk för förorening. Rapporten föreslår att delar av vägsträckan förses med kantsten och räcken.
Artikelnr: TVD-52186