Webbutik

MENY

Väg 40, Bollebygd. Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:173

Denna riskanalys omfattar knappt 4 km av väg 40, söder om Bollebygds tätort. Vägen är här en motorväg med hög säkerhet, men saknar skydd för förorening av grundvattnet. Analysen ger vägsträckan riskklassen ”måttlig risk” och rekommenderar att vägsträckan förses med täta diken.
Artikelnr: TVD-52592