Webbutik

MENY

Väg 26 S Oskarström – Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:164

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 26, söder om Oskarström, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en förhöjd risk för förorening. Rapporten föreslår därför, i linje med gällande handbok, att räcke och kantsten installeras.

Författare: Ann-Cathrin Milder, WSP
Artikelnr: TVD-51890