Webbutik

MENY

Väg 26 N Oskarström, Halmstad kommun. Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:167

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 26, N Oskarström i Halmstad kommun, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en förhöjd risk för förorening och föreslår installation av räcke och kantsten.
Artikelnr: TVD-52480