Webbutik

MENY

Väg 25, Halmstad. Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:170

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 25, öster om Halmstad, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en låg risk för förorening. Rapporten föreslår därför, i linje med gällande handbok, inga förebyggande åtgärder.
Artikelnr: TVD-52497