Webbutik

MENY

Väg 15, Eldsbergaåsen, Halmstad kommun - Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder

Dokumentbeteckning: 2019:158

Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 15, vid Eldsbergaåsen, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. I närområdet finns en av Halmstads huvudvattentäkter. Analysen utmynnar i att det föreligger en måttlig risk för förorening. Rapporten föreslår att vägsträckan förses med en kombination av kantsten, räcken, täta diken och fördröjningsmagasin.
Artikelnr: TVD-52185