Webbutik

MENY

Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror - Riksväg 50 E länsgräns - Åsbro

Dokumentbeteckning: 2007:16

Under v 12 år 2006 etablerades nya trafiksäkerhetskameror längs rv 50 E länsgräns-Åsbro. Det var den första sträckan med nya generationens trafiksäkerhetskameror. Mätningar av hastigheter före (v 46 år 2006) och två mätningar efter etableringen av ATK (v 17 och 42 år 2006) visar: Medelahastigheten längs hela sträckan har minskat med ca 8%. Fordon som kör snabbare än skyltad hastighet har minskat med ca 40%.

Artikelnr: TV14251