Webbutik

MENY

Utvärdering av variabla hastigheterna vid Ölandsbron med fokus på trafikstyrningen

Dokumentbeteckning: 2009:126

På Ölandsbron finns ett system med variabla hastigheter. Systemet är autonomt och ändrar den högsta gällande hastigheten beroende på trafik- eller väderförhållanden (friktion och vind). I syfte att utvärdera funktionen har en analys gjorts med data från 2008. Ölandsbron klarar höga flöden på timnivå med bibehållen kapacitet och medelhastighet över 70 km/h. Regelefterlevnaden bedöms vara rimlig förutom för 50 km/h som visar på generellt dålig efterlevnad. 

Artikelnr: TV16356