Webbutik

MENY

Utvärdering av räddningstrallor, - analys av utfört test av räddningstrallor i Citytunneln

Dokumentbeteckning: 2020:157

Denna rapport utgör utvärderingen av det test av räddningstrallor som gjordes i Citytunneln 5-6 februari 2020. Syftet med testet var att utvärdera egenskaper hos 3 olika trallor som idag finns i befintliga järnvägsanläggningar, och som används av räddningstjänsten vid en insats. Rapporten ska utgöra underlag för framtida kravställning av räddningstrallor från Trafikverket, och ett standardiserat utförande av detta på nationell nivå.
Artikelnr: TVD-63072