Webbutik

MENY

Utvärdering av planläggningsprocessen - erfarenheter av 2013 års lagstiftningsförändringar

Dokumentbeteckning: 2017:091


2013 års nya lagstiftning för fysisk planläggning av väg och järnväg innebär att tidigare skedesindelade process med förstudie, utredning och plan ersätts av en sammanhållen process som ska föregås av en förberedande studie, vanligen en åtgärdsvalsstudie. Större förändringar i lagstiftningen innefattar, utöver en sammanhållen process, även en sammanhållen miljöbedömning, liksom att formell miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för projekt som länsstyrelsen bedömt inte innebära betydande miljöpåverkan. I föreliggande studie redovisas erfarenheter av tillämpningen av den nya processen.

 

 

Artikelnr: TVD-6209