Webbutik

MENY

Utvärdering av nya hastighetsgränser

Dokumentbeteckning: 2012:135

Rapporten redovisar ett regeringsuppdrag att utvärdera nya hastighetsgränser och föreslå åtgärder för att förbättra resultaten. Utredningen föreslår att hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim avvecklas. Det ger betydande säkerhetsvinster samt minskade samhällsekonomiska trafikantkostnader. Avvecklingen av 70 och 90 km/tim föreslås ske under en period på 12 år och av 50 km/tim över 5 år samordnat med kommande investeringsplaner och systematiska kommunikationsinsatser.
Artikelnr: TV17260